E-İHRACAT RAPORU YAYINLANDI

0
233

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD bünyesinde oluşturulan E-Ticaret Odak Grubu’nun çalışmaları sonuç verdi. Odak grubun çalışmaları neticesinde hazırlanan ‘‘Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracat Gelişim Potansiyeli ve Lojistik Süreçler Raporu’’ kamuoyu ile paylaşıldı. UTİKAD internet sitesi üzerinden dijital olarak yayınlanan raporda dikkat çeken detaylar şöyle;

TÜRKİYE’NİN YURTİÇİ VE SINIR ÖTESİ E-TİCARET POTANSİYELİ

-Dünyada Genel Görünüm: E- ticarette alım şekli işletmeden müşteriye (B2C) hatta müşteriden müşteriye (C2C) dönmektedir. Geleneksel ticaret akışı ile tek kanallı yapı yerine günümüzde sıklıkla çok kanallı (omni chanel) yapı tercih edilmektedir.

-Türkiye’nin E-Ticaret Hacmi: Türkiye’de online ticaretin toplam perakende içerisindeki payı 2016 yılında yüzde 3,5 düzeyinde iken, 2017 yılında bu oran yüzde 4,1 düzeyine yükselmiştir. 2016 yılında 30.8 milyar TL olarak belirlenen Türkiye e-ticaret pazar hacmi 2017 yılında 42,2 milyar TL’ye yükselmiştir.

-Türkiye’nin Küresel E-Ticaret Hacmi: 2018 yılında Türkiye’nin e-ticaret pazarındaki gelirinin 5.955 milyon ABD doları olduğu ve 2017 yılında B2C e-ticarette en fazla büyüyen ikinci ülke olduğu tahmin edilmektedir.

-E-Ticaret Kullanımı ve Teknolojik Altyapı: Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 21’i online alışveriş yapmaktadır. E-ticareti kullanan firma oranı yüzde 11, birey oranı yüzde 25’dir. Küresel Rekabetçilik Raporu 2017 sonuçlarına göre Türkiye teknolojik hazırlık alt endeksinde 138 ülke arasından 67. sırada yer almaktadır.

GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR NEDENİYLE YAŞANAN SORUNLAR

-Firmaların Klasik Yapıları: Üretici firmaların internet üzerinden satış yapma alışkanlıklarının fazla olmaması ve e-ticaret için altyapı yatırımı yapma gerekliliği firmaların önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Ayrıca e-ticarette uzman yönetici eksikliği bulunmaktadır. KOBİ’ler için e-ticaret destek programlarının geliştirilmesi ve ticaret odaları/borsaları tarafından istihdam odaklı eğitim programları düzenlenmesi firmaların e-ticarete daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.

-Satış ve Pazarlama Sorunları: Satış ve pazarlama için yeterli teknolojik altyapıya sahip olunmaması ve çoklu dilde yanıt verecek çağrı merkezlerinin bulunmaması firmaların çok uluslu müşteri kitlesine ulaşabilmelerinin önünde engel teşkil etmektedir. E-ihracat yapan firmaların çok kanallı pazarlama (omni chanel) stratejileri geliştirmesi, bilişim altyapılarını güçlendirmeleri ve çoklu dilde bağımsız çağrı merkezlerinin kurulması bu konuda yaşanan sorunlara çözüm olacaktır.

-Ödeme Sistemleri: Dünyada e-ticaretin yaygınlaşması beraberinde sanal dolandırıcılık tehdidini de getirmektedir. Bu tehditle mücadele etmek amacıyla gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde özel güvenlik önlemleri geliştirilmektedir. Türkiye’de e-ticarette çoğunlukla kredi kartı tercih edildiğinden güvenli alışveriş ve ödeme kolaylığı sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi önem taşımaktadır.

LOJİSTİK SÜREÇLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gümrüklerde daimi uzman personel eksikliği, ETGB’li çıkışlarda ve iadelerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere operasyonel süreçlerdeki uygulamalar ile ambar ve ardiye ücretleri, evrensel posta katılım payının aynı gönderi için birden fazla firma tarafından ayrı ayrı ödenmesi ve vergilerden kaynaklanan giderler lojistik maliyetleri arttırmakta ve e-ihracatın hedeflenen seviyelere ulaşmasını engellemektedir. Operasyonel konularda ve maliyet odaklı sorunlarda yapılacak iyileştirici mevzuat düzenlemeleri ile e-ihracata yönelik verilecek devlet teşvikleri ve kurulacak yurtiçi, yurtdışı toplama merkezleri e-ihracat hacminin artmasında büyük rol oynayacaktır.

CEVAP VER

Yorumu giriniz!
İsminizi giriniz